Header image  

mistrovství čr v curlingu smíšených družstev, Brno, 31.3. - 1.4. 2007

 
line decor
       english version   
line decor

 
 

 

PROPOZICE

Závazné pokyny pro účast týmů

Termín konání:

30. březen – 1. duben 2007

Místo konání:

Brno, Hokejová hala dětí a mládeže, ulice Střední, 602 00 Brno (naproti hotelu Avanti)

http://www.hokejovahalabrno.cz

Účastníci:

MČR mixů se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní hráči, kteří v roce konání mistrovství dovršili nebo dovrší nejméně 15-ti let. Moravian Open Curling Mixed se mohou zúčastnit všechny přihlášené týmy (do počtu 36, rozhoduje pořadí přihlášek).

Přihlášky týmů:

Týmová přihláška musí být podána nejpozději dne 1.3.2007 k rukám sekretáře svazu. V případě nepředložení přihlášky ve stanoveném termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit!

Jmenné soupisky týmů - účastníků MČR mixy:

Jmenná soupiska týmu obsahující minimálně čtyři hráče musí být odevzdána nejpozději dne 1.3.2007 k rukám sekretáře svazu. Každý hráč uvedený na jmenné soupisce musí být řádně registrovaným členem Českého svazu curlingu. V případě nepředložení jmenné soupisky ve stanoveném termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit! Předložená soupiska týmu musí obsahovat minimálně čtyři hráče s platnou lékařskou prohlídkou!!! V případě, že jmenná soupiska neobsahuje minimálně čtyři hráče s platnou lékařskou prohlídkou nemůže se tým soutěže zúčastnit!

Jmenné soupisky týmů - účastníků Moravian Open Curling Mixed:

Jmennou soupisku týmu obsahující minimálně čtyři hráče předloží zástupce týmu před prvním utkáním turnaje.

Startovné:

3.200,– Kč/tým na účet Českého svazu curlingu
(č.ú. 1730109-504/0600, GE Money Bank, a.s.)
(v ceně startovného je účast na sobotní party, včetně jednoduchého rautu)

Termín připsání startovného na účet ČSC:

Do 1.3.2007. V případě, že startovné bude připsáno na účet svazu později než ve stanoveném termínu, svaz účtuje penále ve výši 500,– Kč/den za každé startovné až do doby 10 dnů před začátkem soutěže. Pokud nebude startovné včetně penále připsáno na účet svazu nejpozději dne 20.3.2007 (tj. 10 dnů před souteží). je účast týmu (-ů) zrušena. Úhradu startovného lze provést také formou hotovostní úhrady do pokladny ČSC. Pri neúčasti týmu v soutěži nebo v případě odstoupení týmu po podání týmové přihlášky startovné propadá ve prospěch svazu.

Názvy týmů:

Týmy, účastníci MČR mixy, budou hrát pod názvy klubů, pod kterými jsou do MČR přihlášeny, a identifikace týmu je dána osobou skipa.

Lékařské prohlídky:

a) jsou povinné pro všechny hráče,
b) hráči, kteří lékařskou prohlídku nepředložili v rámci MČR 2006/07 mužů a žen, příp. MČRJ 2007 tuto předloží na sekretariát ČSC nejpozději dne 21.3.2007 (takto předložená lékařská prohlídka nesmí být starší tří měsíců),
c) jsou platné pouze na formulářích dodaných svazem,
d) mohou potvrdit lékaři sportovní, obvodní, závodní, chirurgie, interní, školní, dorostový, dětský,
e) nedílnou součástí lékařského potvrzení je prohlášení o dopingu,
f) hráč nemůže bez lékařského potvrzení nastoupit do utkání,
g) předkládání lékařských prohlídek se řídí: „Pravidly schvalování lékařských prohlídek“.

Losování kamenů:

Vylosování kamenů na dráhy bude uskutečněno 30 minut před zahájením prvního utkání každého jednotlivého hracího dne (provede hlavní a pomocný rozhodčí).

Hlavní rozhodčí:

...bude nominován Komisí rozhodčích ČSC

Pořádá:

První curlingový klub Brno ve spolupráci s Gymnáziem M. Lercha, CK Valící se šutráky, Českým svazem curlingu a RPK Brno.

Herní systém:

Bude vypracován podle počtu přihlášených týmů (bude klubům oznámen nejpozději 7 dnů před zahájením soutěže). Zveřejněn bude na webové stránce http://www.gml.cz/mixy. POZOR: do utkání musí tým nastoupit v plném složení – tzn. se čtyřmi hráči. Se čtyřmi hráči musí absolvovat také celé utkání, tzn. až do jeho konce.

Hrací dny:

pro max. 20 týmů v soutěži:
sobota cca od 8:00 hod. do cca 20:00 hod.
neděle cca od 8:00 hod. do cca 18:00 hod.

pro max. 36 týmů v soutěži:
pátek cca od 13:00 hod. do cca 21:00 hod.
sobota cca od 8:30 hod. do cca 19:30 hod.
neděle cca od 9:00 hod. do cca 17:30 hod

Oblečení týmů v soutěži:

Doporučuje se jednotné týmové oblečení.

Party:

sobota večer – od 20:00 na GML, občerstvení formou jednoduchého rautu, pivo, víno v ceně startovného

Závazné řády pro start v MČR mixy:

– Registrační řád
– Herní a soutěžní řád MČR mixy 2007
– Pravidla schvalování lékařských prohlídek
– „Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“ vydaná Antidopingovým výborem ČR 1.6.2004